x-amazon-apigateway-importexport-version - Amazon API Gateway
Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅 中国的 Amazon Web Services 服务入门 (PDF)

x-amazon-apigateway-importexport-version

指定 HTTP API 的 API Gateway 导入和导出算法的版本。目前,唯一支持的值是 1.0。要了解更多信息,请参阅 API Gateway 版本 2 API 参考中的 exportVersion

x-amazon-apigateway-importexport-version 示例

以下示例将导入和导出版本设置为 1.0

{ "openapi": "3.0.1", "x-amazon-apigateway-importexport-version": "1.0", "info": { ...